El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat aquest divendres la pròrroga de el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana durant 7 dies i el dels municipis d’Elda i Petrer durant 14 jornades, «per afrontar l’emergència sanitària, protegir la salut de la població i intentar sortir junts d’aquesta situació complicada ».

A més ha anunciat noves limitacions d’aforament, que entraran en vigor a les 00.00 hores d’aquest dissabte, 7 de novembre, i es prolongaran fins a les 23:59 hores de el 9 de desembre:

– Vetlles i enterraments. Aforament de 1/3 amb un límit màxim de 25 persones en espais a l’aire lliure o de 15 persones en espais tancats.

– Celebracions no religioses. Aforament de 1/3 amb un límit de 25 persones a l’aire lliure o 15 persones en espais tancats.

– Esdeveniments i activitats multitudinàries. No s’autoritza cap tipus d’esdeveniment o d’activitat multitudinària dels previstos en el document ‘Recomanacions per a esdeveniments i activitats multitudinàries en el context de nova normalitat per COVID-19 a Espanya’, i en el document ‘Informació necessària per a l’autorització de celebració d’esdeveniments i activitats multitudinàries a la Comunitat Valenciana ‘, dictats per donar compliment a la resolució de el passat 17 d’agost, ni aquells esdeveniments i activitats, anàlegs o similars.

– Mesures relatives a les activitats festeres i tradicionals. No es podrà superar el nombre màxim de 6 persones, excepte per a funcions pròpies de gestió i administració. No s’obriran a el públic en cap cas.

– Parcs infantils recreatius a l’aire lliure, castells inflables, tobogans i altres jocs infantils. Aforament màxim de l’50%.

– Locals d’oci infantil en espais tancats. Hauran de garantir la neteja contínua i que no es produeixi intercanvi d’objectes entre les persones usuàries. En qualsevol cas, les activitats grupals tindran un màxim de 6 participants.

– Establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals que no formin part de centres i parcs comercials. Aforament de l’50%.

– Mercats. Es podran instal·lar fins a un màxim de l’50% dels llocs habitualment autoritzats o ampliar l’espai disponible perquè l’efecte sigui equivalent. L’espai haurà d’estar delimitat amb cintes o tanques han de garantir els ajuntaments la neteja i desinfecció de la zona un cop acabada l’activitat.

– Centres i parcs comercials. Aforament limitat a l’50% tant dels locals com de les zones comunes. Aquestes només s’utilitzaran per al trànsit de clients. Les zones recreatives romandran tancades.

– Establiments d’hostaleria i restauració. Se suspèn l’activitat dels locals de discoteques, sales de ball, karaoke i bars de copes així com els karaokes a locals d’hostaleria i restauració.

– Establiments d’hostaleria i restauració. El consum a l’interior de el local no podrà superar 1/3 de l’aforament i el consum a les terrasses no podrà superar el 50%. No es permet els serveis tipus ‘self-service’ o ‘bufet’. Tampoc es permet el consum col·lectiu o en grup, de begudes al carrer o en espais públics aliè als establiments d’hostaleria o similars.

– Hotels i allotjaments turístics. Aforament de 1/3. En aquells que ofereixen habitacions i equipaments col·lectius, les persones que pertanyen a diferents grups de convivència no podran pernoctar ni utilitzar simultàniament els serveis col·lectius.

– Museus i sales d’exposicions, monuments i altres equipaments culturals. Seran accessibles per al públic per la seva visita individual, de convivents o de grups de fins a sis persones sense que en cap cas se superi el 50% del seu aforament.

– Biblioteques i arxius. No es podrà superar l’aforament de l’50%.

– Cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i espais similars, i recintes i establiments destinats a actes culturals i espectacles a l’aire lliure. La mateixa limitació de l’50%. En el seu interior no es podrà menjar ni beure, els seients hauran de ser preassignats amb identificació de cada ocupant. En qualsevol cas, el públic romandrà assegut.

– Espectacles itinerants: No es permeten els espectacles itinerants en què el públic i l’espectacle es mouen a el mateix temps.

– Activitats de guia turístic. Els grups seran d’un màxim de 6 persones.

– Centres recreatius turístics, zoològics i aquaris. El límit d’aforament serà de l’50% en instal·lacions tant tancades com a l’aire lliure.

– Congressos, trobades, reunions de negocis, conferències i esdeveniments. Es recomana la seva realització telemàtica. Aquells que s’organitzin de manera presencial es duran a terme sense superar en cap cas el 50% de l’aforament en cada un dels espais. No es permet serveis d’hostaleria ni restauració.

– Locals i establiments en els quals es desenvolupin activitats de jocs i apostes. No es podrà superar 1/3 de l’aforament en cadascuna de les sales, taules o agrupacions de taules en grups que seran d’un màxim de 6 persones.

– Piscines recreatives. Hauran de respectar el límit de 1/3 de la seva capacitat d’aforament per a les piscines tancades i de l’50% en piscines a l’aire. No es podrà fer ús de les dutxes ni de les fonts d’aigua.

– Acadèmies, autoescoles i centres d’ensenyament no reglat. Es recomana l’ensenyament telemàtic. Podrà impartir de forma presencial guardant la distància de seguretat amb un 50% de l’aforament. En els vehicles d’autoescola, la limitació és de 2 persones per fila de seients i amb ús de mascareta.

– Centres residencials de majors i persones amb discapacitat. S’estarà al que disposa la Resolució de 17 d’agost de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s’estableix el pla d’actuació en les residències de persones majors dependents, els centres de dia, els habitatges tutelades i els CEAM / CIM.

– Activitat esportiva no professional ni federada. Es podrà practicar esport per parelles sense contacte físic. Es podran realitzar activitats en grups fins a un màxim de 30 persones, en instal·lacions obertes, i fins a 20 persones, en instal·lacions tancades. Sense contacte físic, mantenint la distància de seguretat i sense superar 1/3 de l’aforament màxim. No es permetrà l’ús de vestidors ni dutxes.

– Esdeveniments esportius. Les competicions i esdeveniments esportius es realitzaran sense públic.

– Ocupació de vehicles de transport terrestre. En vehicles de fins a 9 places es permet ocupar la totalitat de les places del darrere, així com les de la fila de l’conductor, quan s’hagin esgotat prèviament les del darrere. En els vehicles d’una única fila de seients només podrà ser ocupada per dues persones. En tots els casos serà obligatòria la mascareta excepte que tots els ocupants siguin convivents.

– Consum de tabac i assimilat. No es podrà fumar a la via pública, terrasses, platges o altres espais a l’aire lliure quan no es pugui respectar la distància de seguretat de 2 metres.

Share This