CIRCULACIÓ DE LES PERSONES

Queda autoritzada l’entrada i sortida del territori de la Comunitat Valenciana

La limitació de circulació de les persones en horari nocturn és entre les 00.00 i les 06.00 hores, excepte per aquells desplaçaments adequadament justificats.

TROBADES SOCIALS O FAMILIARS

En espais d’ús públic, tant tancats com a l’aire lliure, no es podran formar grups de més de 10 persones, llevat que es tracti de persones convivents.

En domicilis i espais d’ús privat, tant a l’interior com a l’exterior, no es podran formar grups de més de 10 persones, llevat que es tracti de persones convivents i no més de dos nuclis de convivència.

LLOCS DE CULTE

La permanència en llocs de culte, per a reunions, celebracions i trobades religioses, incloses les cerimònies nupcials o altres celebracions religioses específiques, no podrà superar el 75% del seu aforament, sempre que la distància interpersonal respecti un mínim de 1,5 metres.

HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

L’aforament permès a l’interior dels locals és de l’50%, sempre respectant un compliment estricte de les mesures de ventilació i climatització en espais interiors. A les terrasses a l’aire lliure l’aforament és de 100%.

L’horari de tancament d’aquests establiments serà a les 23.30 hores.

L’ocupació de taules serà de màxim 10 persones per taula o agrupacions de taules.

El consum serà sempre assegut a taula.

L’ús de màscara serà necessari quan no s’estigui consumint.

Share This