Cementeri

 

La capella del cementeri haurà de permaneixer tancada.

S’haurà de limitar l’aforament a 1/3 de la capacitat normal de l’cementeri.

Si s’observarà una afluència molt elevada de públic es valorarà el col·locar un control d’accés a les instal·lacions.

S’han donat instruccions a el personal de mantenir portes obertes, i només en cas d’afluència molt elevada es procediria a el tancament i obertura controlada.

No s’atendrà el públic a l’oficina d’accés a l’cementeri.

S’ha col·locat senyalització a l’entrada de l’cementeri de “respectar la distància de seguretat de 2 metres”, en cas que no pogués ser s’haurà obligar l’entrada amb mascareta.

S’han col·locat els cartells informatius i senyalització

Es procedeix a el tancament dels banys per a ús públic.

Es prohibeix l’ús pels usuaris dels estris i eines recomanant utilitzar el propi, a excepció de l’escala de mà, indicant la necessitat d’ús de gel després del seu ús.

S’estableix com a porta d’entrada la principal i com a porta de sortida la porta corredissa de el grup E de nínxols.

S’ha senyalitzat l’entrada i sortida i recorregut.

La participació en la comitiva per a l’enterrament o comiat per cremació de la persona morta es restringeix a un màxim de 25 persones, entre familiars i cercles pròxims, a més de, si s’escau, de el ministre de culte o persona assimilada de la confessió respectiva per a la pràctica dels ritus funeraris de comiat de l’difunt.

S’han donat instruccions a el personal per atendre al que indica aquest sentit per la Regidoria de Cementiri i el Tanatori.

Actualització. Noves mesures del 7 de novembre a el 9 de desembre.

– Vetlles i enterraments. Aforament de 1/3 amb un límit màxim de 25 persones en espais a l’aire lliure o de 15 persones en espais tancats.

Share This