Cultes religiosos

 

  • Ús de mascareta a l’entrada, a la sortida, i en els desplaçaments a l’interior entre espais comuns, sempre que no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal.
  • No es permetrà l’ús d’aigua beneïda i les ablucions rituals s’han de fer a casa.
  • Es facilitarà a l’interior dels llocs de culte la distribució de les persones assistents senyalitzant, si fos necessari, els seients o zones utilitzables, a l’objecte de garantir la distància de seguretat interpersonal.
  • En els casos en què els assistents es situïn directament a terra i es descalcin abans d’entrar en el lloc de culte, es faran servir catifes personals i se situarà el calçat en els llocs estipulats, embossat i separat.
  • Durant el desenvolupament de les reunions o celebracions s’evitarà el contacte personal, tocar o besar objectes de devoció o altres objectes que habitualment es manegen.
  • S’ha d’evitar l’actuació de cors durant les celebracions.
Share This