Instal·lacions esportives

 

 

Respectar l’aforament màxim permès.

Mantenir les distàncies de seguretat recomanades en esports individuals.

Es mantindran oberts els lavabos masculins i femenins.

Es mantindran tancats els vestidors i dutxes de les instal·lacions.

S’ha procedit a la instal·lació de dispensadors de gel.

Els esportistes no podran compartir cap material d’ús individual. Si això no fos possible, qualsevol equip o material utilitzat per a exercicis tàctics o entrenaments específics o de manteniment mecànic i de material o equipament de seguretat, haurà de ser desinfectat després de cada ús.

Actualització. Noves mesures del 7 de novembre a el 9 de desembre.

– Activitat esportiva no professional ni federada. Es podrà practicar esport per parelles sense contacte físic. Es podran realitzar activitats en grups fins a un màxim de 30 persones, en instal·lacions obertes, i fins a 20 persones, en instal·lacions tancades. Sense contacte físic, mantenint la distància de seguretat i sense superar 1/3 de l’aforament màxim. No es permetrà l’ús de vestidors ni dutxes.

– Esdeveniments esportius. Les competicions i esdeveniments esportius es realitzaran sense públic.

Share This