Principals activitats regulades en la Nova Normalitat

 

 

Decret 8/2020, de 13 de juny, del president de la Generalitat, (DOGV de 13 de junio)

Acord del Consell de 19 de juny, sobre mesures de prevenció front a la COVID-19 (DOGV del 20 de junio)

Acord del Consell de 17 de julio, sobre mesures de prevenció front a la COVID-19 (DOGV del 18 de julio)

 

INDICACIONS GENERALS

Qualsevol activitat permesa haurà de desenvolupar en condicions de seguretat, mesures de prevenció i higiene, autoprotecció i distanciament social de seguretat, d’1,5 metres.
L’ús de màscara és obligatori per a majors de 6 anys a la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert a el públic.
Amb excepció de:
Platges, piscines, espais de naturalesa o esport.
Locals d’hostaleria i restauració mentre s’està consumint. Persones amb problemes respiratoris.
Tots els locals i altres establiments, així com l’equipament, de les activitats permeses hauran de ser periòdicament desinfectats i higienitzats.
És obligatori l’ús de màscares per a les persones majors de 6 anys en els mitjans de transport públics i privats, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen.
Si tens símptomes compatibles amb coronavirus has aïllar-te i quedar-te a casa, crida a 900 300 555 o sol·licita cita amb el teu centre de salut a través del web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública o de l’App GVA coronavirus.

MESURES DE CARÀCTER SOCIAL

Es permeten vetlles i enterraments amb límit màxim de 25 persones en espais tancats, i de 50 persones si és a l’aire lliure oa la comitiva per al comiat de la persona morta.
Es permet l’assistència a llocs de culte, sempre que no se superi un 75% del seu aforament.
Les cerimònies nupcials i altres celebracions religioses, podran realitzar-se amb un aforament de l’75%.
Es poden visitar habitatges tutelats, centres residencials de persones amb discapacitat i centres residencials de gent gran. En aquest últim cas preferentment en supòsits excepcionals.

COMERÇ MINORISTA

El comerç minorista i de prestació de serveis reduirà a el 75% de l’aforament dels seus locales.Los mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària a la via pública (mercats ambulants) han de limitar l’afluència de clients a l’75% i assegurar la distància social de metre i mig.
Els parcs i centres comercials han de mantenir amb un aforament màxim en els establiments comercials de l’75% en totes les seves zones.

HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

Els locals d’hostaleria i restauració no poden superar el 75% del seu aforament.
Està permès el consum a la barra sempre que es garanteixi la distància mínima de seguretat entre clients o, si escau, grup de clients.
Les terrasses dels establiments d’hostaleria i restauració poden acollir reunions de fins a un màxim de 20 persones i ocupant-se fins al 100% de l’nombre de taules permeses
Reobren les discoteques i bars d’oci nocturn amb 1/3 del seu aforament.
S’ha de procurar el pagament amb targeta o altres mitjans que no suposin contacte físic entre dispositius, evitant, en la mesura del possible, l’ús de diners en efectiu.
L’ocupació màxima dels lavabos serà d’una persona per a espais de fins a 4 metres quadrats. Per a espais de més de quatre metres quadrats que compten amb més d’una cabina o urinari, l’ocupació màxima serà de l’50% de l’nombre de cabines / urinaris que tingui l’estada.

ÚS DE PLATGES

Es permet anar a les platges en grups màxim de 15 persones, excepte convivents.
A les zones d’estada dels usuaris, s’ha d’establir una distribució espacial per garantir la distància de seguretat de al menys metre i mig entre els usuaris mitjançant senyals a terra limitant els espais.
Tots els objectes personals, com tovalloles, gandules i elements similars, han de romandre dins de l’perímetre de seguretat de dos metres establert, evitant contacte amb la resta d’usuaris.
Es recomana que els eixos de les para-sols no s’instal·lin a distàncies inferiors de 4 metres.
Es permet la pràctica d’activitats esportives, professionals o d’esbarjo, sempre que es puguin desenvolupar individualment i sense contacte físic, permetent mantenir una distància mínima de dos metres entre els participants.
Es podrà fer ús de les dutxes, lavabos i vestuaris limitant l’ocupació a una persona.

ALTRES ACTIVITATS AMB LIMITACIONS D’AFORAMENT O GRUPALS

CULTURALS

Biblioteques i arxius (amb un 75% d’aforament).
Museus, sales d’exposicions, visites, activitats culturals i equipaments culturals (sempre que no superin el 75% del seu aforament i amb grups de, màxim, 30 persones).
Cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa, locals i espais similars, (fins a un 75% del seu aforament).

TURISME I NEGOCIS

Les empreses registrades poden realitzar turisme actiu i de natura a grups limitats de fins a 30 persones.
Els guies turístics treballaran mitjançant cita prèvia i els grups seran d’un màxim de 20 persones.
Els hotels i allotjaments turístics ja poden disposar de fins a un 75% de la seva capacitat a les zones comunes.
Congressos, trobades, reunions de negoci, conferències i esdeveniments sense superar en cap cas el 75% de l’aforament.

ESPORT I OCI

Podran realitzar-se els esdeveniments i espectacles esportius que incloguin activitats o modalitats esportives individuals, d’equip i de contacte, no es podrà superar el 75% de l’aforament ordinari, i podran desenvolupar-se amb presència de públic. Podran participar, de manera conjunta, un màxim de 300 persones esportistes.
A les instal·lacions esportives es podrà realitzar activitat esportiva individual, d’equip i de contacte, sempre que no se superi l’aforament màxim d’una persona usuària per cada 2,25 m2 de superfície útil per a l’ús esportiu. Es podran utilitzar els vestidors i les dutxes.
Es permeten els Campus esportius, escoles esportives i clínics.
Les piscines recreatives no superaran un aforament màxim de l’75%, garantint la distància de seguretat i amb horaris per torns.
Les escoles d’estiu poden realitzar les seves activitats limitant el nombre de participants a el 75% de l’nombre habitual i fins a un alumnat màxim de 100 en espais tancats i 250 en espai oberts.

Share This